Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen betekent dat gebouwen ontworpen en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in woningen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om: Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers, prettig leefbare woningen, hergebruik sloopmaterialen, verantwoord watergebruik, voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken en een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie.

In Het Bouwbesluit, bouwvoorschriften vanuit de overheid, zijn regels opgenomen om duurzaam bouwen tot een bepaald niveau te brengen. De regels ijlen echter nogal na op de ontwikkelingen.

Wij zijn door recente bijscholing goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de bouw. Duurzaam bouwen staat bij ons hoog in het vaandel en daarom integreren wij deze kennis in ons werk.